قرمز آسمانی...

♥ ♥ زنـــ ✘ ــدگــ ✘ ــی زیبــــــــ ✘ ـــا نیــــــ ✘ ــست... ♥ ♥


 دوستان عزیز

شادباشید


به وبلاگ من خوش اومدید!!!
329.gif

329.gifنظر
یادتـــــون نـــــره!!!!
329.gif

329.gif

امیدوارم لحظات خوبی روتوی این وبلاگ سپری کنیدpeople329.gifچه سخت است...


بابغض بنویسی


و


باخنده بخوانند....
329.gif

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
329.gif


چه راحت می گویند قسمت نبود...

نمی دانند آن قسمتی که از آن سخن می گویند..

دنیای کسی بود که هر ذره ذره از آن را هرشب با اشک می ساخت...!!!
                 

                                                                                                                                                                 فرستنده:گلبرگسَـرَت گَـرم اسـت !!!


آنــجـا یـا هیـچ کُـجـا فَرقـی نِمـیکُـنَد!


مُـزاحِـمَـت نِـمیـشَـوَم!  ، امّـــــا…


حَــرارَتِ سَـرگَـــــــــرمی هـایَــت مَـــرا ســـوزانــــــد


بچـــه کـــه بـــاشی،

از "نقاشی" هایت هم می توانند به درونت پی ببرند!بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی،

از "حرف" هایت هم نمی فهمند توی دلت چه خبر استدر سرزمـــــــین من

کــسی بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..

اینجا مـــــــــثل آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشق ندارد....

از گـــــل رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیست ..

اینجـــــا عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه

بخاطـــــر چـــــشم های دور و برت

روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه معشــــوقـــــــت را

فـــــــــقـــــط از پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!

دیشبــــ...

وقتی آن اس ام اس دوستتـــ دارم 

به دستــم رسید...

در جـــایــی دور از ازین اتاق...

شـــهر...

این اسمــان بودم...

درست موقع نوشتنما بیشتــــــر 

پـیـــامـی دیـگر امد:

اشتبـــــاهی اومد
✔غَـریبـہ بـ ـود

✔آشنآ شـ ـــد

✔عآدت ش ــد

✔عشق شـ د

✔زندگے شـ د

✔خستـہ شـد

✔بی وفآ شـ د

✔دور شـ ــ ـــد

✔بیگآنـہ شـ د

✔حسـرت شد

✔فرآموش نشد

✔فرآموش نشد

✔فرآموش نشدهمین که

قاصدکی

را

فوت کنی

تا عطر نفسهایت

را با خود بیاورد

برای دلم کافیستهرگاه از شدت تنهایی

به سرم هوس اعتمادی دوباره میزند

خنجر خیانتی را كه در پشتم فرو رفته

در می آورم...

صیقلی عاشقانه نوازشش كرده ،

دوباره بر سر جایش میگذارم...

از قول من به آن لعنتی بگویید:

خیالش تخت من دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم...آنقدر گریه کردم که در نهایت خوابم برد.....

به خواب عمیقی فرو رفتم....

رویای عجیبی بود....

.

.

.

اما

.........

نه!.....

کابوس بود...

.

.کابوسی برآمده از تنهایی...

 
از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق حرام است.

از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد.

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت: عشق سقوط سلسله ی قلب جوان.

از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق همپای love است.

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق محبت الهیات است.

از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد.

از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست.

از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها آدم ربایی است که قلب جوان رابه سوی خود میکشد.

از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد.

از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها توپی است که هرگز اوت نمی رود.

از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد.

از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت:عشق تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود.

از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد...ساده میگویم دوستت دارم

شاید ساده باور کنی ....

اما نمیشود

احساست زمخت شده دیگر دوستت دارم نیز ، در تو اثر نمیکند ...

مقصر تو نیستی

من تورا سنگ کردم ... آری مغرور شده ای

اما عزیزم به زودی خواهی شکست

آنکه جای من اوردی من نیست ...
این جا سرزمین واژه های وارونه است

جایی که گنج ، جنگ میشود

درمان ، نامرد میشود

قهقهه  ، هق هق میشود

اما دزد همان دزد است ....

درد همان درد

و گرگ همان گرگ
زیر گنبد کبود ، دوتا پرنده بود

یکیشون عاشق اون یکی بود اما اون یکی؟


فقط خدا میدونست با کی بود ...؟


سرانجام یک عشق نافرجام... یکی بود...یکی نابود....


کاش یکی بود ، که فقط با یکی بود


یکی بود که اونم رفت کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود.از چی بگم برات؟؟

انتظار داری چه چیزی از جیب من درآد

جز یه کاغذ سفید پاره!؟

آره رفیق تقلب توشه ولی با خودکار سفید

تو هم مثل من کم درس نداری

درد اصلیت اینکه علاقه به درس نداری!

من کسی نیستم که یا این امتحانا دردم بگیره

ولی این نمره ها رو کی میخواد گردن بگیره؟؟؟؟دلم بوسه ای میخواهد…

که از فشارش ,

 چشمانم سیاهی رود!

چقدر این سرگیجه ای که

از مستی عشق برمی خیزد را دوست دارم !

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟
فــک کردی بازم برات اشــــــــک می ریزم؟؟؟؟؟
نه عزیزم اشــــتباه نکـــــن!!!!
دیگه تو زندگــــــیم جایی نداری ولی.....
ولی فقــــــــط گاهــــــــــــی اوقــــــــــــــــات به
 "یـــــــــــــــــــــــادت مـــــیمیرم و زنده میشم....
بــــــــــــــــــرو و خوش باش ....
تو حق انتخـــــــــــــــــاب داری عــــزیزم
تو برای من "آغـــــــــــــــــاز"یه حادثه بودی

و من برای تو "آغــــــــــــــــــــــاز " یک خاطره....


آهایی تویـــی که داری جای منــــو میگیری
یادت باشه...

کــم حوصله است..شاید بــه ظاهر جـ
ــدی باشه ولی قلــب مهربونی داره

بد قول نیست ولــی گاهـی اوقات گرفتاره...

توداره..خسته که باشه..بهتره تنهـــاش بذاری..

اگــه بخواد بـاهـات حرف بزنه..خودش زنگ میــزنه

اون همـ
❤ـه چیز منــه،حق نــــداری اذیتــش کنـــــــی....


مخاطب خاص

تنهایی را دوست دارم

چون بی وفا نیست ...

تنهایی را دوست دارم

 زیراعشق دروغی در آن نیست ...

 تنهایی دوست دارم

چون تجربه كرده ام ...

تنهایی را دوست دارم

 چون خداوند هم تنهاست...

تنهایی را دوست دارم

 زیرا دركلبه ی تنهایی هایم خواهم گریست

و

انتظار كشیدنم را پنهان خواهم كردخواستم بگویم
به
”جهنم”
که رفتی ..

دیدم
 واژه ی بهتری هم وجود دارد ..

به”همین روزهای من”که رفتی ..
دیشب با خدا دعوایم شد …


با هم قهر کردیم  ؛ فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد


­ رفتم گوشه ای نشستم . . .


چند قطره اشک ریختم و خوابم برد . . .


صبح که بیدار شدم ،  مادرم گفت :


 "نمی دانی از دیشب تا صبح چه ” بارانی ” می آمد . . ."
     

 

      07400000چقدرخوبه یکی باشه ک بغلتــــ کنه.....

07400000سرتو بذاری رو شونش آرومتــــ کنه......

07400000هرم نفساش تنتو داغ کنه....

07400000عطر دستاش موهاتو نوازش کنه.....

07400000چقدر خوبه آروم دم گوشتــــ بگه:

 

              غصه نخوریـــــا؟!....

                              من کنارتم
...کاش سزای دل شکستن مرگ بود


.....اونوقت کسی از ترس از دست


دادن جونش


.......دل کسی رو نمیشکست


|http://uniqelove.blogfa.com|عکس های عاشقانه,زودتر بیا|http://uniqelove.blogfa.com|
                                     

                   خیالتـــــــ همیشه هست....

                    .......... 08400000

                              ......... 08400000

                                         ..........08400000

                اما امــــــروز........

 

                دلـــــــــم خودت را خاستـــــ نه خیالت را....!
چه احساس قشنگیه .. وقتی وجود عزیزی رو کنارت حس کنی

دستاشو تو دستت بگیری

باهاش قدم بزنی

صداش رو بشنوی

بودن اش رو در کنارت لمس کنی

......

چه احساس نازنین و شیرینیه ..... روبه رو با کسی که دوسش داری بشینی

چشاش رو نگاه کنی ..

تا عمق وجودت از یه گرمای عجیب آب بشه !!

قلبت پر تپش بشه ... انگار داره از سینه کنده می شه !!

چه احساس عجیبیه ..

وقتی بخوای با انگشتات صورتشو حس کنی

با موهاش بازی کنی

خدای من .. باور کردنی نیست ...

اونی که می خوای .. دوسش داری .... عاشقی ...

کنارت باشه ... باهات باشه .. هم راهت ... هم پات باشه ....

باور کردنی نیست ...

وجودتو حس می کنم ...

ولی پیشم نیست...!!!تو گفتی گذر زمان آهسته


 کم رنگت خواهد کرد برای من 


آری


همانی شد که خواستی


کور شده ام


حتی در نبودت عکست را هم نمیبینم

شاید سال ها بعد در گذر جادها بی تفاوت از کنار هم بگذریم 
و تو...
اهسته زیر لب بگویی ان غریبه چقدر شبیه خاطراتم بودرسم ” خوب” ها همین است

حرف آمدنشان شادت می کند
و ماندنشان
با دلت چنان می کند
که هنوز نرفته
دلتنگشان می شوی.: تعداد کل صفحات 14 :. [ ... ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات